Jaké kroky v nejbližší době plánujete?

Důležité upozornění pro klienty Národní energie! Dostáváme informace, že některým našich klientům, kteří byli odběratelé Národní energie, nyní chodí vysoké nedoplatky. Je možné, že v některých případech dochází k vyúčtování nedoplatků neoprávněně na základě úpravy ceníku. Máte-li pochybnosti o správnosti zaslaného vyúčtování, rádi Vám pomůžeme nedoplatek zkontrolovat podle Vaší smluvní dokumentace. 

Současně Vás žádáme, abyste nám zaslali vyplněné dotazníky s čestným prohlášením nejpozději do 10. 12., abychom je stihli zkontrolovat a zaslat ještě před koncem roku na policii. 

24. 7. 2023

Jak se můžete také dočíst v následující podsekci Co je nového v trestním řízení?, obdrželi jsme v nedávné době odpověď státního zástupce na naši stížnost, ve které vyhověl našemu požadavku, aby policie přezkoumala postavení zvlášť zranitelných obětí. Nyní tak čekáme, jak toto posouzení dopadne, přičemž budeme usilovat o to, aby byl tento status přiznán co největšímu počtu poškozených. Budeme dbát na to, aby bylo Vaše postavení pečlivě posouzeno.

19. 1. 2023

V současné době stále nabíráme nové klienty z řad poškozených a shromažďujeme plné moci a další podklady. Současně jsme již podali na začátku prosince první žádost za naše dosavadní klienty, aby za ně náklady právní pomoci zmocněnce hradil stát z důvodu postavení jako zvlášť zranitelné oběti. Na její posouzení zatím stále čekáme. O výsledku Vás budeme samozřejmě okamžitě informovat.

Jakmile bude tato první žádost posouzena, podáme druhou žádost za naše zbývající klienty. Očekáváme, že tomu tak bude v řádu dnů, maximálně týdnů. Poškození, kteří projeví zájem o naše právní zastoupení až poté, co již bude podána tato druhá hromadná žádost o přiznání statusu zvlášť zranitelné oběti, budou moci stále žádat o naše zastoupení v trestním řízení. Pozdější žádosti o hrazení právních nákladů státem již však budeme s ohledem na administrativní zatížení podávat po uhrazení administrativního poplatku, jehož výše bude stanovena.

Do doby, než Vás budeme informovat o výsledku posouzení zmiňované žádosti, naleznete veškeré novinky zde. Další postup v trestním řízení bude záviset na orgánech činných v trestním řízení. Ten je v tuto chvíli těžké předjímat. Celé naše zastoupení však směřuje především k tomu, abychom za Vás uplatnili nárok na náhradu škody, tedy na vrácení peněz vložených do Ramfinu. Proto od Vás budeme postupně shromažďovat všechny důležité podklady. Jedná se o:

  • všechny smlouvy uzavřené s jakýmikoliv společnostmi ze skupiny Ramfin. Seznam společností spadajících do skupiny Ramfin naleznete v sekci Často kladených dotazů. Především se jedná o smlouvy o zápůjčce nebo o koupi dluhopisů,
  • dluhopisy (pokud je máte),
  • výpisy z bankovních účtů, ze kterých budou vyplývat zejména jednak Vaše platby ve prospěch Ramfinu (to jsou ty peníze, které budeme žádat zpět) a jednak vyplácené úroky,
  • dědické usnesení, pokud jste pohledávku zdědil/a.

O tyto podklady si Vám budeme postupně v následujících týdnech a měsících volat a psát. Nicméně budeme velice vděční, pokud je zašlete i bez předchozího vyzvání na emailovou adresu poskozeni-ramfin@petrasrezek.cz nebo poštou na adresu naší zlínské pobočky 2. května 7134, 760 01 Zlín.

O autorovi

admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *