Domů

INFORMAČNÍ STRÁNKY PRO POŠKOZENÉ OSOBY V RÁMCI TRESTNÍHO ŘÍZENÍ PROTI SPOLEČNOSTEM ZE SKUPINY RAMFIN

Mgr. Filip Petráš, advokát a partner Advokátní kanceláře Petráš Rezek s.r.o. byl rozhodnutím Městského soudu v Brně ze dne 19. 10. 2022, sp. zn. 70 Nt 610/2022 ustanoven jedním ze čtyř společných zmocněnců poškozených v rámci trestního řízení proti obviněným osobám ze skupiny RAMFIN. Obviněny byly prozatím tři osoby, proti kterým bylo Policií České republiky zahájeno trestní stíhání.

Poškozeným v této věci nabízíme služby společného zmocněnce, a to pro neomezený počet poškozených.

Tým naší advokátní kanceláře je tvořen více než čtyřiceti právními specialisty a s hromadným zastupováním velkého počtu poškozených v rámci jednotlivých kauz máme bohaté zkušenosti. Vždy klademe důraz na to, aby poskytované právní služby byly na špičkové odborné úrovni, zároveň s individuálním přístupem ke každému klientovi.

Poškození dle ustanovení § 51a trestního řádu mohou mít současně postavení zvlášť zranitelné oběti, což znamená, že náklady na právní zastoupení by za poškozené hradil stát. Za zvlášť zranitelnou oběť se považuje také osoba vysokého věku. Našim cílem bude vedle řádného hájení práv poškozených také mimo jiné zajistit, aby poškozeným vysokého věku byly náklady na právní pomoc uhrazeny ze strany státu. Podání této žádosti za naše klienty je v případě zastupování v této věci samozřejmostí.

V případě Vašeho zájmu o využití našich právních služeb při zastupování proti společnosti Ramfin prosím postupujte dle informací zde.