Často kladené dotazy (FAQs)

Podle usnesení Policie ČR o zahájení trestního stíhání se jedná o tyto společnosti:

 • RAMFIN s.r.o., IČO: 044 37 926
 • RAMFIN Holding a.s., IČO: 048 01 351
 • High Corporation Invest a.s., IČO: 048 06 263
 • RAMFIN Platinum a.s., IČO: 057 93 891
 • RAMFIN Group a.s., IČO: 089 18 864
 • Callbyx s.r.o., IČO 080 70 610
 • Celostátní česká služba s.r.o., dříve názvu SENIOR SAFE s.r.o., IČO: 038 30 357
 • Convair s.r.o., IČO: 079 87 196
 • High Corporation s.r.o., IČO: 044 90 622
 • HORTIS, spol. s r.o., IČO: 469 65 114
 • INFIN národní společnost a.s., IČO: 098 73 741
 • INFINITY SERVICE s.r.o., IČO: 052 56 542
 • Investiční družstvo Merhautova, IČO: 060 44 689
 • Národní centrum úspor s.r.o., IČO: 078 49 583
 • Národní energie a.s., IČO: 097 82 885
 • Pout(k)o s.r.o., IČO: 066 74 313
 • PRIMUM VINUM s.r.o., IČO: 042 05 669
 • WOOD BROTHERS, družstvo, IČO: 070 62 087

Tím, že Vám poskytnuté peníze nebyly vráceny (případně Vám nebyl vyplacen ani slíbený úrok), Vám byla způsobena škoda. Jako poškozený můžete (pokud chcete své peníze zpět, tak vlastně musíte) svůj nárok na náhradu škody uplatnit v trestním řízení. Obecně je tak zapotřebí učinit nejpozději před zahájením dokazování před soudem.

Jelikož je však v kauze Ramfin více než 900 poškozených, což je skutečně mnoho, rozhodl soud, že tento nárok mohou poškození uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce. Současně bylo rozhodnuto, že si lze vybírat pouze mezi čtyřmi společnými zmocněnci, přičemž naše advokátní kancelář je jedním z nich.

Prvním krokem k Vašim penězům tak je výběr některého z těchto zmocněnců. Naše advokátní kancelář aktivně oslovuje všechny poškozené.

V trestním řízení se používá zvláštní terminologie, která je odlišná od jiných druhů řízení. Zmocněnec je pojmenování pro právního zástupce poškozeného, jak jej používá zákon. Je tomu tak proto, aby bylo na první pohled zřejmé, že se jedná o právního zástupce v trestním řízení a na čí straně stojí. Podobně právní zástupce obviněného se v trestním řízení nazývá obhájce. Na rozdíl od obhájce však zmocněncem nemusí být pouze advokát. Přesto však v praxi právě z důvodu vysoké právní odbornosti jsou zmocněncem právě advokáti. Adjektivum „společný“ je ke zmocněnci připojováno v případě, že v řízení vystupuje větší počet poškozených.

Prostřednictvím společného zmocněnce tak v kauze Ramfin uplatňují poškození svá práva. Jelikož je počet poškozených v této kauze vysoký, rozhodl soud, že poškození mohou svá práva (včetně práva na náhradu škody) uplatňovat pouze prostřednictvím některého z ustanovených společných zmocněnců. V některých případech, jako je například tento, je tak společný zmocněnec v řízení nezbytný.

Na základě rozhodnutí soudu mohou poškození uplatňovat v řízení svá práva pouze prostřednictvím jednoho ze čtyř vybraných společných zmocněnců.

Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o. má bohaté zkušenosti jak v oblasti trestního práva, tak také ve všech ostatních právních odvětvích. Náš tým je tvořen až 40 právními specialisty, kteří poskytují právní služby na špičkové úrovni. Zároveň klademe velký důraz na osobní a individuální přístup ke každému klientovi, tak aby byly pečlivě hájeny jeho zájmy. Aktuálně zastupujeme v jiných kauzách stovky klientů po celé republice a také na Slovensku a se zastupováním většího počtu klientů máme bohaté zkušenosti.

Naše advokátní kancelář také získala v roce 2021 prestižní ocenění Velmi doporučované advokátní kanceláře v České republice a umístili jsme se v žebříčku 100 nejzajímavějších advokátních kanceláří roku 2021 sestaveném magazínem Lawyers & Business.

Ze všech advokátních kanceláří, které byly za společné zmocněnce vybrány, máme zároveň nejvíce poboček po celé České republice – v Praze, Brně, Zlíně a Uherském Hradišti. Klienty pobývající na Slovensku by mohlo zajímat, že máme pobočku i v Bratislavě.

Máme tedy dostatečné kapacity, abychom řádně zajistili nároky co největšího počtu poškozených.

Obvinění svou trestnou činnost zaměřovali úmyslně na nejdůvěřivější skupinu obyvatel – seniory. S ohledem na tuto skutečnost zákon přiznává této skupině obětí trestného činu postavení zvlášť zranitelné oběti. Tyto oběti mají rovněž ze zákona nárok na bezplatné právní zastoupení zmocněncem. Náklady zmocněnce za ně hradí stát.

Aby za Vás hradil náklady právního zastoupení stát, musíte splňovat podmínku vyššího věku, za který praxe obecně považuje věk od 60 let. Druhou podmínkou je, že toto postavení musí ospravedlňovat okolnosti případu. Ačkoliv podle našeho názoru je i podmínka okolností případu splněna, musíme Vás upozornit, že zde existuje možnost, že soudce s tímto souhlasit nebude.

Nicméně pro případ, kdy by skutečně stát náklady nehradil, stále jednáme o tom, jak učinit naše právní služby co nejlevnější. Výše naší ceny se bude odvíjet i od celkového počtu zastupovaných poškozených, přičemž s vyšším počtem poškozených bude tato cena poměrně klesat. Konečnou cenu našich právních služeb Vám sdělíme nejpozději současně s oznámením o výsledku posouzení žádosti o hrazení nákladů státem. Do té doby Vás nebude stát právní zastoupení nic. V případě, že stát za Vás náklady neuhradí, Vám dáme prostor se rozmyslet, zda budete chtít i nadále využívat našich služeb za stanovené ceny, anebo udělenou plnou moc odvoláte.

Základním faktorem v tomto ohledu je, kolik majetku zbylo obviněným. Ten zatím zjišťuje Policie ČR, takže v současné době na tuto otázku bohužel neumíme odpovědět.

Uplatnit nárok na náhradu škody můžete pouze prostřednictvím některého ze 4 ustanovených společných zmocněnců. Jinými slovy potřebujete podepsat některému z těchto advokátů plnou moc, aby byla šance, že se Vám Vaše peníze vrátí. Pokud se rozhodnete podepsat plnou moc nám, podáme za Vás jako první věc po převzetí právního zastoupení žádost, aby za Vás hradil náklady stát z důvodu Vašeho postavení jako zvlášť zranitelné oběti. Podání této žádosti bude bezplatné. Následně budete vědět, zda vaši účast v řízení uhradí stát či nikoliv. Pokud ano, pak můžete účastí v řízení jen získat. Pokud ne, pak Vám předložíme naši cenovou nabídku. O té v současné době zatím stále jednáme, nicméně s ohledem na Vaši situaci děláme vše pro to, aby byla co nejlevnější. Na jejím základě se budete moci rozhodnout, zda budete chtít v řízení pokračovat za naše ceny, nebo plnou moc odvoláte. V posléze uvedeném případě Vám nebude účtováno nic. Plnou moc můžete kdykoliv odvolat. Tudíž v současné době podpisem plné moci nic neztratíte.

Přiložená plná moc je v obecném znění. Používáme ji pro všechny naše klienty vždy, když není vyžadována speciální plná moc. Současně nám toto znění umožňuje šetřit práci a čas tím, že ji nemusíme upravovat na každý speciální případ. Tím současně klesají náklady i našim klientům. Další výhodou tohoto obecného znění je, že nemůže v řízení nastat situace, kdy by nám orgány činné v trestním řízení vyčítaly nedostatek zmocnění.

Z naší strany Vám nebude účtováno nic do případného rozhodnutí soudce o tom, že nemáte nárok na placení nákladů řízení státem. Podání samotné žádosti o hrazení nákladů státem bude rovněž bezplatné.

Ačkoliv bylo trestní stíhání obviněných zahájeno již v dubnu, dá se říci, že řízení je stále na počátku. V současné době Policie ČR stále shromažďuje nové důkazy a mj. i informace o dalších poškozených. Jakmile tato fáze řízení skončí, postoupí Policie shromážděné důkazy státnímu zástupci, který následně (pokud bude stále názoru, že byl spáchán trestný čin) podá obžalobu a tím začne řízení před soudem. K tomu může dojít nejblíže za několik měsíců. Celé řízení může (včetně případného odvolání obviněných) trvat i několik let.

Teď na začátku řízení je zejména potřeba dopravit k nám podepsanou plnou moc. Plné moci jsme Vám rozesílali spolu s nabídkou našeho právního zastoupení. Stačí vyplnit její hlavičku, podepsat, a pak ji buď poslat poštou na adresu naší zlínské pobočky (Zlín, 2. května 7134, 760 01 Zlín) nebo ji můžete zanést osobně na kteroukoliv z našich poboček ve Vašem městě.

Vzhledem k tomu, že se nám hlásí stále více poškozených (a za to Vám děkujeme!), jsme vyčlenili úřední dny pro poškozené z kauzy Ramfin. V Brně se jedná o každé úterý, v Praze o každý čtvrtek. Kolegové na Vás budou čekat na pobočkách od 9 do 17 hodin. Není potřeba se objednávat dopředu, stačí zkrátka přijít.

Na pobočku ve Zlíně můžete plné moci nést kdykoliv od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.

V současnosti není stanovena lhůta pro výběr společného zmocněnce. Je však zapotřebí pamatovat na to, že čím později tak učiníte, tím později budete moct uplatňovat vliv na řízení svými procesními právy.

Zejména je důležité zvolit si společného zmocněnce v dostatečném časovém předstihu, abychom za Vás stihli uplatnit Váš nárok na náhradu škody. Ten je možné uplatnit nejpozději před zahájením dokazování v řízení před soudem. V současné době však řízení před soudem ještě neprobíhá a pravděpodobně několik měsíců ještě probíhat nebude. Přesto doporučujeme zvolit si zmocněnce co nejdříve, neboť se tím vyhnete případným potížím způsobeným administrativním přehlcením těsně před zahájením dokazování.

Náš tým je tvořen až 40 právními specialisty, kteří poskytují právní služby na špičkové úrovni. Současně máme 5 poboček po České republice a na Slovensku, tudíž máme dostatečnou kapacitu pro sebevětší počet poškozených.

Od okamžiku podepsání plné moci za Vás můžeme činit veskrze veškeré úkony v trestním řízení. Vždy však po Vašem souhlasu. Naším primárním úkolem bude uplatnit za Vás nárok na náhradu škody. Současně ihned po převzetí právního zastoupení budeme usilovat o to, aby Vám byl přiznán status zvlášť zranitelné oběti trestného činu, za které hradí náklady právní pomoci zmocněnce stát. Za výše uvedenými hlavními účely za Vás budeme komunikovat s orgány činnými v trestním řízení, účastnit se výslechu obviněných a případně jim klást otázky, podávat návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisů a činit další úkony.

Primárně od Vás potřebujeme podepsanou plnou moc.

Dále budeme potřebovat smlouvu (postačí kopie), kterou máte uzavřenou s některou společností ze skupiny Ramfin, na jejímž základě jste poskytli této společnosti peníze. Typicky půjde o smlouvu u úpisu dluhopisu, smlouvu o investici, smlouvu o zápůjčce. Smlouva však může být nadepsána i jinak.

Pokud jste upsali dluhopisy, pak i kopii těchto dluhopisů.

V neposlední řadě bude zapotřebí výpis z bankovního účtu, který bude prokazovat, že byly společnosti půjčeny peníze (např. úhrada emisního kurzu dluhopisu) a další výpisy, které budou prokazovat případné platby od Ramfinu Vám (např. zaplacení některých úroků), abychom věděli, jak velká škoda Vám skutečně vznikla.

V této fázi nám k naší činnosti postačuje pouze plná moc. Nicméně k uplatnění Vašeho nároku na náhradu škody budeme v průběhu řízení potřebovat i další výše uvedené podklady. Pokud máte tu možnost, zaneste nám ideálně tyto podklady současně s plnou mocí. Ušetříte tak čas sobě i nám. V případě těchto podkladů nepotřebujeme jejich originál, takže stačí i jejich scan, který zašlete mailem na adresu poskozeni-ramfin@petrasrezek.cz.

Je možné, že si od Vás potřebné podklady již vyžádala Policie ČR. Pokud již nemáte žádné podklady, pak si je za Vás vyžádáme na Policii.

Vzhledem k tomu, že těžiště celého trestního řízení leží až v řízení před soudem, které se bude konat nejdříve za několik měsíců, je role poškozeného, respektive jeho zmocněnce v této fázi řízení zatím spíše pasivní. Přesto za Vás co nejdříve budeme prosazovat, aby na Vás bylo nahlíženo jako na zvlášť zranitelnou oběť, za kterou hradí náklady řízení stát. Zároveň za Vás co nejdříve uplatníme nárok na náhradu škody.

V současné době se soustředíme na to, abychom zastupovali co největší množství poškozených, čímž by poměrně klesly celkové náklady těch poškozených, kterým by případně nebyl přiznán status zvlášť zranitelné oběti.

Všechny kroky budeme činit pouze po Vašem souhlasu a s Vaším vědomím.

Ano, plnou moc můžete kdykoliv odvolat.

Poštou jsme všem známým poškozeným rozesílali naši plnou moc. Totožné znění lze nalézt i na těchto webových stránkách. Jedná se o obecný vzor plné moci, kterou používáme pro naše klienty vždy, když není vyžadována speciální plná moc. Současně nám toto znění umožňuje šetřit práci a čas tím, že ji nemusíme upravovat na každý speciální případ. Tím současně klesají náklady i našim klientům. Další výhodou tohoto obecného znění je, že nemůže v řízení nastat situace, kdy by nám orgány činné v trestním řízení vyčítaly nedostatek zmocnění.

Naše klienty budeme průběžně hromadně informovat o postupu v řízení. V případě, že evidujeme Váš email, budou Vám informace zasílány emailem. V opačném případě poštou. Předpokládáme, že nejbližší oznámení se bude týkat žádosti o hrazení nákladů státem a budeme jej rozesílat v okamžiku, kdy se nám ustálí počet našich klientů. Očekáváme, že tomu tak bude na začátku prosince, nejpozději do Vánoc.

Od podpisu plné moci za Vás můžeme činit veškeré úkony, takže nebude potřeba, abyste cokoliv dělali. Výjimkou by bylo, kdyby Vás orgán činný v trestním řízení vyzval, abyste některý úkon učinil/učinila osobně. Může se jednat například o podání vysvětlení. V takovém případě Vás však takovýto orgán nemůže nutit k něčemu, čeho nejste ze zdravotních důvodů schopen/schopna. Pokud k tomu však přesto dojde, budeme na Vaši žádost příslušný státní orgán informovat.

Vzhledem k tomu, že trestná činnost obviněných byla směřována právě vůči osobám vyššího věku, může se stát, že v průběhu řízení dojde i na dědické řízení. Úmrtím poškozeného přechází nárok na náhradu škody na jeho dědice, a to v rozsahu, v jakém náležel poškozenému v okamžiku jeho smrti. Pokud byl tento nárok uplatněn ještě před smrtí poškozeného, nemusí jeho právní nástupce uplatňovat tento nárok znovu.

 

Právní nástupce poškozeného však nemůže „zdědit" postavení zvlášť zranitelné oběti. V takovém případě by za nástupce stát již nehradil náklady zmocněnce, pokud sám nástupce nesplňuje podmínky pro přiznání statusu zvlášť zranitelné oběti.

 

Ve vztahu k zastoupení zmocněncem mohou vyvstat dodatečné komplikace. Prvním scénářem je, že poškozený zemře ještě předtím, než stihl podepsat zmocněnci plnou moc. Přitom zmocněnec je stále nezbytný pro uplatnění nároku dědiců na náhradu škody. Je v takovém případě zapotřebí čekat, až skončí dědické řízení? Naštěstí ne, neboť dědické řízení může trvat v průměru 4-6 měsíců, přičemž trestní řízení mezitím nepočká. Práva přechází ze zůstavitele na dědice již okamžikem smrti, takže případný konec dědického řízení by měl pouze za úkol poukázat, který konkrétní dědic nárok na náhradu škody zdědil. Lze se však již během dědického řízení domluvit s notářem, aby sepsal dohodu, na jejímž základě budou dědicové zmocněni podepsat (svým jménem) plnou moc pro zmocněnce do trestního řízení.

 

Druhým sporným momentem je, že poškozený zemře až po podepsání plné moci. Zde je zapotřebí poukázat na to, že právní zastoupení zaniká smrtí zmocnitele. Ze zákona je pak zmocněnec povinen pouze provést nezbytné úkony, avšak nesmí bez ničeho dalšího zastupovat dědice poškozeného. K tomuto je zapotřebí, aby následně dědicové znovu zmocnili zmocněnce, a to stejným způsobem, jako je uvedený v předcházejícím odstavci.