Náklady hrazené státem

NÁKLADY HRAZENÉ STÁTEM

Na bezplatnou právní pomoc (resp. pomoc hrazenou státem) při uplatňování nároků poškozených osob mají mimo jiné tzv. zvlášť zranitelné oběti. Těmi se dle zákona o obětech trestných činů rozumí osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem k okolnostem případu a poměrům této osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy.

V případě Vašeho zájmu o zastupování v této věci nás prosím kontaktujte na telefonním čísle: 722 931 553, nebo nám prosím emailem zašlete podepsanou plnou moc (ke stažení zde) na: filip.s@petrasrezek.cz