Co je nového v trestním řízení?

17. 4. 2024

ROZŠÍŘENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ.

Na konci března letošního roku došlo k rozšíření trestního stíhání. Nově je stíháno celkem 13 fyzických osob namísto původních 4. Původní čtveřice obviněných je přitom stíhána i nadále beze změny.

Nově obviněné osoby mohou někteří poškození znát z osobních jednání a schůzek, kde vystupovali jako zástupci různých společností ze skupiny RAMFIN. Podle Policie tyto osoby věděly o skutečných aktivitách skupiny a aktivně se na nich podílely za účelem dosažení vlastního prospěchu.

Tato zpráva je pro poškozené pozitivní, jelikož policie nyní může zajistit také majetek těchto osob. Do současné chvíle činila hodnota zajištěného majetku přibližně čtvrtinu až polovinu z celkově způsobené škody. Současně je rozšíření trestního stíhání známkou toho, že policie věnuje tomuto případu značné úsilí.

Vedle výše uvedeného policie také nově obviněné považuje za organizovanou zločineckou skupinu. To znamená, že namísto dosavadního maximálního trestu 10 let vězení hrozí obviněným až 13 let.

27. 3. 2024

Na podzim minulého roku jsme našim klientům rozesílali dotazníky s čestným prohlášením k postavení zvlášť zranitelné oběti. Obdržené dotazníky od našich klientů kontrolujeme a následně je posíláme policii k posouzení, případně se ještě předtím spojíme s našimi klienty s žádostí o doplnění některých dalších informací.

První várku jsme odesílali ještě před Vánoci. Další dotazníky odesíláme průběžně. V polovině března jsme kontaktovali policii a bylo nám sděleno, že vyhodnocení části dotazníků máme očekávat již nyní ke konci března. Zatím nám policie nic neposlala. V každém případě budeme individuálně informovat jednotlivé klienty, jakmile obdržíme posouzení jejich postavení.

21. 11. 2023

Důležité upozornění pro klienty Národní energie! Dostáváme informace, že některým našich klientům, kteří byli odběratelé Národní energie, nyní chodí vysoké nedoplatky. Je možné, že v některých případech dochází k vyúčtování nedoplatků neoprávněně na základě úpravy ceníku. Máte-li pochybnosti o správnosti zaslaného vyúčtování, rádi Vám pomůžeme nedoplatek zkontrolovat podle Vaší smluvní dokumentace. 

Současně Vás žádáme, abyste nám zaslali vyplněné dotazníky s čestným prohlášením nejpozději do 10. 12., abychom je stihli zkontrolovat a zaslat ještě před koncem roku na policii. 

24. 7. 2023

V záležitosti posuzování Vašeho postavení jakožto zvlášť zranitelných obětí, za které hradí náklady zastoupení v řízení stát, jsme zaznamenali v nedávné době pozitivní posun. 

V posledním dopise jsme Vás informovali o tom, že policie v prvním kole nikomu z poškozených nepřiznala postavení zvlášť zranitelných obětí, přičemž proti tomuto postupu jsme podali stížnost ke státnímu zástupci, který případ dozoruje. 

Jsme rádi, že na základě stížnosti naší kanceláře, kterou následně doplnila také další zmocněnkyně JUDr. Gabriela Brůžičková, státní zástupce označil postup policie za nezákonný a nařídil jí, aby nyní prioritně posoudila, kdo je zvlášť zranitelnou obětí a kdo není. Lze tak očekávat, že se v dohledné době dočkáme toho, že budeme mít postaveno najisto, za koho zaplatí náklady řízení stát. Těmto poškozeným samozřejmě vrátíme jejich platbu. Také budeme dál brojit za to, aby bylo toto postavení přiznáno co největšímu počtu poškozených.

19. 1. 2023

Trestní řízení je stále ve fázi, kdy policie shromažďuje důkazy a hledá majetek obviněných. Tento stav bude ještě minimálně několik měsíců trvat. V rámci tohoto bude policie mj. vyslýchat obviněné a svědky, zajišťovat listiny, získávat údaje z vnitřních systémů společností Ramfin a prověřovat další podezřelé osoby. Rovněž se může stát, že budou chtít vyslechnout i Vás, avšak není se čeho obávat. Vaše výpověď může celý proces shromažďování důkazů urychlit. Navíc u něj budeme s Vámi.

Jakmile dojde policie k závěru, že shromáždila vše potřebné, předá spis státnímu zástupci, který na základě důkazů vypracuje obžalobu. Tím se celé řízení teprve přesune před soud. Pokud nevyjde najevo nic převratně nového, mohlo by být policejní vyšetřování skončeno do konce roku 2023.

O autorovi

admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *