Jaké kroky v nejbližší době plánujete?

17. 4. 2024

ROZŠÍŘENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ.

Na konci března letošního roku došlo k rozšíření trestního stíhání. Nově je stíháno celkem 13 fyzických osob namísto původních 4. Původní čtveřice obviněných je přitom stíhána i nadále beze změny.

Nově obviněné osoby mohou někteří poškození znát z osobních jednání a schůzek, kde vystupovali jako zástupci různých společností ze skupiny RAMFIN. Podle Policie tyto osoby věděly o skutečných aktivitách skupiny a aktivně se na nich podílely za účelem dosažení vlastního prospěchu.

Tato zpráva je pro poškozené pozitivní, jelikož policie nyní může zajistit také majetek těchto osob. Do současné chvíle činila hodnota zajištěného majetku přibližně čtvrtinu až polovinu z celkově způsobené škody. Současně je rozšíření trestního stíhání známkou toho, že policie věnuje tomuto případu značné úsilí.

Vedle výše uvedeného policie také nově obviněné považuje za organizovanou zločineckou skupinu. To znamená, že namísto dosavadního maximálního trestu 10 let vězení hrozí obviněným až 13 let.

27. 3. 2024

Na podzim minulého roku jsme našim klientům rozesílali dotazníky s čestným prohlášením k postavení zvlášť zranitelné oběti. Obdržené dotazníky od našich klientů kontrolujeme a následně je posíláme policii k posouzení, případně se ještě předtím spojíme s našimi klienty s žádostí o doplnění některých dalších informací.

První várku jsme odesílali ještě před Vánoci. Další dotazníky odesíláme průběžně. V polovině března jsme kontaktovali policii a bylo nám sděleno, že vyhodnocení části dotazníků máme očekávat již nyní ke konci března. Zatím nám policie nic neposlala. V každém případě budeme individuálně informovat jednotlivé klienty, jakmile obdržíme posouzení jejich postavení.

21. 11. 2023

Důležité upozornění pro klienty Národní energie! Dostáváme informace, že některým našich klientům, kteří byli odběratelé Národní energie, nyní chodí vysoké nedoplatky. Je možné, že v některých případech dochází k vyúčtování nedoplatků neoprávněně na základě úpravy ceníku. Máte-li pochybnosti o správnosti zaslaného vyúčtování, rádi Vám pomůžeme nedoplatek zkontrolovat podle Vaší smluvní dokumentace. 

Současně Vás žádáme, abyste nám zaslali vyplněné dotazníky s čestným prohlášením nejpozději do 10. 12., abychom je stihli zkontrolovat a zaslat ještě před koncem roku na policii. 

24. 7. 2023

Jak se můžete také dočíst v následující podsekci Co je nového v trestním řízení?, obdrželi jsme v nedávné době odpověď státního zástupce na naši stížnost, ve které vyhověl našemu požadavku, aby policie přezkoumala postavení zvlášť zranitelných obětí. Nyní tak čekáme, jak toto posouzení dopadne, přičemž budeme usilovat o to, aby byl tento status přiznán co největšímu počtu poškozených. Budeme dbát na to, aby bylo Vaše postavení pečlivě posouzeno.

19. 1. 2023

V současné době stále nabíráme nové klienty z řad poškozených a shromažďujeme plné moci a další podklady. Současně jsme již podali na začátku prosince první žádost za naše dosavadní klienty, aby za ně náklady právní pomoci zmocněnce hradil stát z důvodu postavení jako zvlášť zranitelné oběti. Na její posouzení zatím stále čekáme. O výsledku Vás budeme samozřejmě okamžitě informovat.

Jakmile bude tato první žádost posouzena, podáme druhou žádost za naše zbývající klienty. Očekáváme, že tomu tak bude v řádu dnů, maximálně týdnů. Poškození, kteří projeví zájem o naše právní zastoupení až poté, co již bude podána tato druhá hromadná žádost o přiznání statusu zvlášť zranitelné oběti, budou moci stále žádat o naše zastoupení v trestním řízení. Pozdější žádosti o hrazení právních nákladů státem již však budeme s ohledem na administrativní zatížení podávat po uhrazení administrativního poplatku, jehož výše bude stanovena.

Do doby, než Vás budeme informovat o výsledku posouzení zmiňované žádosti, naleznete veškeré novinky zde. Další postup v trestním řízení bude záviset na orgánech činných v trestním řízení. Ten je v tuto chvíli těžké předjímat. Celé naše zastoupení však směřuje především k tomu, abychom za Vás uplatnili nárok na náhradu škody, tedy na vrácení peněz vložených do Ramfinu. Proto od Vás budeme postupně shromažďovat všechny důležité podklady. Jedná se o:

  • všechny smlouvy uzavřené s jakýmikoliv společnostmi ze skupiny Ramfin. Seznam společností spadajících do skupiny Ramfin naleznete v sekci Často kladených dotazů. Především se jedná o smlouvy o zápůjčce nebo o koupi dluhopisů,
  • dluhopisy (pokud je máte),
  • výpisy z bankovních účtů, ze kterých budou vyplývat zejména jednak Vaše platby ve prospěch Ramfinu (to jsou ty peníze, které budeme žádat zpět) a jednak vyplácené úroky,
  • dědické usnesení, pokud jste pohledávku zdědil/a.

O tyto podklady si Vám budeme postupně v následujících týdnech a měsících volat a psát. Nicméně budeme velice vděční, pokud je zašlete i bez předchozího vyzvání na emailovou adresu poskozeni-ramfin@petrasrezek.cz nebo poštou na adresu naší zlínské pobočky 2. května 7134, 760 01 Zlín.

O autorovi

admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *